Ons Kantoor

Het kantoor Lemmens Accountancy is een ervaren en dynamisch kantoor dewelke de eerstelijns-adviseur is van een trouwe waaier aan kleine en middelgrote ondernemingen uit diverse sectoren op het vlak van boekhouding, fiscaliteit, administratie, vennootschapsrecht, ...

Gecertificeerde accountant

MEER DAN 20 JAAR ERVARING

Kurt Lemmens begon zijn carrière in de accountancywereld in 1996, werkte jarenlang als vennoot in een associatie van accountants-belastingconsulenten. In 2006 richtte hij zijn eigen nieuwe kantoor te Geraardsbergen op. Hij wordt bijgestaan in zijn werkzaamheden door interne en externe medewerkers. 

GERICHT ADVIES VOOR UW ONDERNEMING

Lemmens Accountancy gaat verder dan het louter fiscale of boekhoudkundige en zoekt een totaal-oplossing voor uw vraag of uw onderneming. In principe kan u er terecht voor alle vragen uit het ondernemingsleven en wordt er, waar nodig en in samenspraak met de cliënt, een beroep gedaan op externe adviseurs uit diverse domeinen (notarissen, advocaten, revisoren, …).

Aanpak

GEPERSONALISEERD ADVIES

Er wordt gestreefd om een langdurige en hechte relatie op te bouwen met de cliënt door:

 • actieve opvolging van de resultaten tijdens het boekjaar
 • bijsturing tijdens het boekjaar op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting, vennootschapsrecht, sociaal recht, …
 • fiscale optimalisatie als een rode draad doorheen de dienstverlening
 • een vast aanspreekpunt dat uw dossier behartigt.

 

KWALITEIT

De kwaliteit van de geleverde diensten en adviezen wordt gegarandeerd door: hoog gekwalificeerde en ervaren medewerkers, continue bijscholing, een performante databank op het gebied van wetgeving en jurisprudentie, een dubbel intern controlesysteem, grote algemene kennis met een ruim netwerk van specialisten die ingeschakeld kunnen worden.

 

SNEL ANTWOORD OP UW VRAGEN

Bij een vraag of probleem wordt er binnen de eerstvolgende werkdag contact opgenomen door een medewerker van ons kantoor die een antwoord kan bieden.

Ons kantoor is wettelijk erkend als accountant-belastingconsulent door het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten. Dit geeft onze cliënten de garantie dat zij worden begeleid door specialisten met kennis en ervaring.

Een I.A.B. accountant mag bovendien een aantal in het wetboek van vennootschappen voorziene wettelijke opdrachten vervullen.
Zo mag de accountant in kleine en middelgrote ondernemingen, waar geen bedrijfsrevisor werd benoemd, volgende wettelijke verslagen opmaken:

 • omvorming van een vennootschap naar een andere rechtsvorm
 • ingeval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht, wanneer het gaat om de bepaling van de intrinsieke waarde van het effect
 • fusies en splitsingen van ondernemingen
 • vrijwillige ontbinding van een NV, BV, Comm.VA en CV.

Bovendien kan een I.A.B. accountant worden opgeroepen voor het uitvoeren van gerechtelijke expertises zoals het bijstaan van een curator bij faillissementen, waardebepaling van een onderneming in echtscheidingsprocedures, verdeling van nalatenschappen, … alsook voor het uitvoeren van privé-expertises zoals conflicten tussen vennoten, bijstand bij controle van de boekhouding, …

Erkenning

Permanente Opleiding

GEPERSONALISEERD ADVIES

Er wordt gestreefd om een langdurige en hechte relatie op te bouwen met de cliënt door:

 • actieve opvolging van de resultaten tijdens het boekjaar
 • bijsturing tijdens het boekjaar op het vlak van personenbelasting, vennootschapsbelasting, vennootschapsrecht, sociaal recht, …
 • fiscale optimalisatie als een rode draad doorheen de dienstverlening
 • een vast aanspreekpunt dat uw dossier behartigt.

 

KWALITEIT

De kwaliteit van de geleverde diensten en adviezen wordt gegarandeerd door: hoog gekwalificeerde en ervaren medewerkers, continue bijscholing, een performante databank op het gebied van wetgeving en jurisprudentie, een dubbel intern controlesysteem, grote algemene kennis met een ruim netwerk van specialisten die ingeschakeld kunnen worden.

 

SNEL ANTWOORD OP UW VRAGEN

Bij een vraag of probleem wordt er binnen de eerstvolgende werkdag contact opgenomen door een medewerker van ons kantoor die een antwoord kan bieden.